Chủ nhật, 03/12/2023, 21:41

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong thực hiện chuyển đổi số

(hoinhabaonghean.vn) - Quá trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Các cấp, các ngành tích cực tham gia xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đóng góp vào thành công đó, có vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền về chuyển đổi số.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan mô hình chuyển đổi số Đài PT TH Nghệ An
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan mô hình chuyển đổi số ở Đài PT - TH Nghệ An


Kết quả bước đầu trong Chuyển đổi số ở Nghệ An
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Các nội dung triển khai thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 gồm: Phát triển chính quyền số, phát triển hạ tầng số, phát triển nhân lực chuyển đổi số, từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin.
Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chuyển đổi các hoạt động quản lý Nhà nước từ phương thức truyền thống sang ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển từ văn bản giấy sang môi trường số được đẩy mạnh và đạt kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận; nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực được đưa ra phục vụ kịp thời, đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đến nay, tỉnh Nghệ An đã triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng đến hơn 870 đơn vị 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh, hoàn thành việc xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ tích hợp dữ liệu LGSP; các dịch vụ Đăng ký lý lịch Tư pháp, dịch vụ Bưu chính công ích, cơ sở dữ liệu Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp đã được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu Quốc gia.
Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên thông tỉnh Nghệ An với 20 sở, ban, ngành và 21 huyện, thành phố, thị xã tham gia đã được kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia, cung cấp 1.890 dịch vụ công ( 595 dịch vụ công mức độ 2; 320 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 975 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).
Hệ thống Phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đến Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, 5/5 Ban đảng, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, HĐND tỉnh Nghệ An, Đảng Ủy khối Doanh nghiệp, 10/21 Huyện uỷ, 23/23 Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, 21/21 UBND huyện thành thị, 460/460 UBND xã, phường, thị trấn, 87/87 Trường THPT, 225/225 cơ quan sự nghiệp trực thuộc sở ban ngành và UBND huyện, thành, thị, 100% các cơ sở y tế, 17/21 phòng Giáo dục triển khai tới 100% các trường Mầm non, Tiểu học, THCS... Tổng số tài khoản người dùng được khai báo là 17.119. Các hệ thống thư điện tử công vụ, hội nghị truyền hình trực tuyến, triển khai chữ ký số và sàn giao dịch thương mại điện tử cũng được triển khai thực hiện.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Mục đích của Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025 là cụ thể hóa nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2025, thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU; tạo cơ sở cho giai đoạn 2026-2030; nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, bao gồm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, xã hội số, kinh tế số, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử Nghệ An, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền nhiều nội dung nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số với nhiều nội dung thiết thực như: tuyên truyền chủ trương, chính sách, các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số quốc gia và của tỉnh; các chương trình chuyển đổi số của các ngành như y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, thuế, giáo dục…
 
Công an Nghệ An trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử
Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử
 
Nhiều cơ quan, đơn vị như Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo,  Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế,... đã chủ động, phối hợp với Sở TT&TT triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người dân...để mọi người hiểu và tham gia vào quá trình chuyển đổi số của ngành mình với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú.
Đến nay, Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An, Đài PTTH tỉnh đã xây dựng chuyên trang về chuyển đổi số nhằm liên tục cập nhật, chia sẻ bài học, kinh nghiệm chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Các trang thông tin điện tử https://dx.mic.gov.vnhttps://t63.mic.gov.vn được xây dựng để đăng tải thông tin về cẩm nang chuyển đổi số cũng như kết quả triển khai chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương. Hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt là các xã thực hiện chỉ đạo điểm triển khai Đề án 06, đã tăng thời lượng phát sóng để tuyên truyền, vận động người dân biết và thực hiện. Sở Thông tin & Truyền thông đã xây dựng 1 phim tài liệu và xuất bản 2 số bản tin về chuyển đổi số... để tuyên truyền về cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức về chuyển đối số của người dân.
Riêng Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 (gọi tắt là Đề án 06), Sở TT&TT cũng đã tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền với tần suất cao, nội dung phong phú. Ngoài việc tuyên truyền nội dung Đề án và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở cũng yêu cầu các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của các cấp, các ngành. Tuyên truyền về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử thông qua cấp Căn cước công dân, thực hiện trên ứng dụng VNEID và việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên môi trường mạng qua hình thức tin nhắn SMS. Tuyên truyền, phổ biến về lợi ích thiết thực của việc giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân hiểu, thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền để người dân đăng ký định danh điện tử thông qua cấp căn cước công dân và thực hiện trên ứng dụng VNEID, các phương thức sử dụng thông tin thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…
          Nhìn chung, công tác thông tin, tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo các cấp và người dân về tính tất yếu của chuyển đổi số. Công cuộc chuyển đổi số của Chính phủ nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng đang được tổ chức triển khai một cách khẩn trương, quyết liệt để thực hiện các nội dung của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, công tác tuyên truyền cần được tiếp tục quan tâm để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tạo được đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Bá Hảo - PGĐ sở Thông tin & Truyền thông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây