Thứ sáu, 24/05/2024, 12:13

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

 UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 15/4, tại Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên để nghe về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh tiến độ một số dự án truyền tải điện trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

bna-img-7805-598.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Điện lực Việt Nam Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe báo cáo của EVN và các đơn vị thành viên; Ý kiến phát biểu của đồng chí Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN và các thành phần dự họp đã đánh giá về tình hình triển khai các nội dung công việc của ngành Điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua; về phía tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác đầu tư của EVN trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của EVN trong thời gian tới, kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; về phía EVN đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ tích cực để ngành Điện triển khai hiệu quả các dự trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận buổi làm việc như sau:

I. Đối với một số nội dung kiến nghị của EVN:

1. Dự án Đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống:

Dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống là dự án cấp bách, được đầu tư xây dựng với mục đích nhập khẩu điện từ cụm Nhà máy Thủy điện Nậm Sum (Lào) về Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của hệ thống điện khu vực miền Bắc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu phải hoàn thành, đóng điện trước ngày 30/5/2024. Để triển khai thực hiện dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1.1. Giao các sở, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh đối với dự án và các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 15/3/2024; theo chức năng nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, tham mưu xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc đối với dự án.

1.2. UBND các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong:

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng về tầm quan trọng của dự án để đồng thuận trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thi công xây dựng; khẩn trương vận động bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến đối với dự án trước ngày 20/4/2024.

- Hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình có nhà ở, công trình trong hành lang tuyến trước ngày 18/4/2024; đối với các vị trí móng cột có rừng tự nhiên, hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 20/4/2024.

- Yêu cầu UBND huyện Quế Phong khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt đối với dự án (bóc tách từng nội dung, phân loại từng vấn đề cụ thể) để chủ động xây dựng phương án giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ đề ra.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan đúng quy trình, quy định.

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan thẩm định Phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án theo hồ sơ đề xuất của chủ đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

1.4. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

1.5. Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia:

- Chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án; trong đó khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Phương án tạm sử dụng rừng để thi công công trình tạm phục vụ thi công dự án theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 267/SNN-KL ngày 28/3/2024 để trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các địa phương để tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến cho nhà thầu thi công xây dựng trước ngày 20/4/2024.

2. Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa:

2.1. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng dự án; kịp thời tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo đúng quy định; 10 ngày báo cáo UBND tỉnh về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện.

2.3. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có phương án xử lý đối với nội dung phát sinh về ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án theo nội dung đề xuất của UBND tỉnh tại Công văn số 1113/UBND-NN ngày 07/02/2024.

3. Dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối:

3.1. Giao Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương có ý kiến về việc thỏa thuận vị trí Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và hướng tuyến đường dây đấu nối gửi về Sở Công Thương trước ngày 19/4/2024, để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trước ngày 23/4/2024.

3.2. Giao Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư dự án Trạm biến áp 500kV Quỳnh Lưu và đường dây đấu nối gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/4/2024, để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh theo quy định (ngay sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về việc chấp thuận cho phép thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư dự án Đường dây và trạm biến áp do doanh nghiệp nhà nước của ngành Điện đề xuất).

4. Đối với một số dự án còn lại (Trạm biến áp 220kV Nam Cấm; Đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương; Đường dây 220kV NĐ Nghi Sơn - rẽ Nông Cống - Quỳnh Lưu; Lắp Máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Nam Cấm; Lắp Máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220 kV Tương Dương; Đường dây 220 kV Đô Lương - Nam Cấm): Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia kịp thời báo cáo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương liên quan để được xử lý, giải quyết theo quy định; giao các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

II. Về các nội dung kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh đối với EVN, EVN có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện: EVN sẽ có ý kiến đề xuất với Bộ Công Thương quan tâm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để phê duyệt chủ trương đầu tư cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện còn lại trên địa bàn tỉnh.

2. Về việc quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư đường dây 500kV đấu nối Nhà máy điện LNG Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai: EVN sẽ kịp thời hỗ trợ việc đầu tư đường dây đấu nối đảm bảo tiến độ của dự án LNG Quỳnh Lập.

3. Đối với việc cấp điện phục vụ phát triển khu công nghiệp: EVN sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án Trạm biến áp 220kV Nam cấm và đường dây nhánh rẽ trong quý 2/2024 và dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong quý 3/2024.


Đức Dũng/baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây