Thứ ba, 18/06/2024, 11:19

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 9/12, sau 2,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 1

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 9/12. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh;...

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 2

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Trong chương trình nghị sự, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII đã tiến hành xem xét, đánh giá 34 báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia; kết quả công tác năm 2022 của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2021 và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 3

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Thư ký kỳ họp Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với hai nội dung: Công tác phòng ngừa, khắc phục hậu quả do thiên tai, đặc biệt là ảnh hưởng của lũ, lụt; công tác quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong mùa mưa lũ. Việc bố trí nguồn vốn đối ứng của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo cơ cấu quy định của từng chương trình, dự án, chính sách nhằm phát huy mọi nguồn lực để đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển nhanh và bền vững.

HĐND tỉnh cũng đã thống nhất thông qua 19 nghị quyết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 4

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Hồ Sỹ Hùng trình bày các dự thảo nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghị quyết nghiêm túc ngay từ khâu tuyên truyền, quán triệt đến xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, bố trí nguồn lực, đảm bảo nghị quyết được thực thi có hiệu quả cao nhất.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm (2021 - 2025); tuy nhiên, bối cảnh dự báo có nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đã nhấn mạnh một số nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 5

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ngay từ đầu năm.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 6

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Cường

Người đứng đầu HĐND tỉnh cũng đề nghị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đặc biệt là nghiên cứu tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính do người đứng đầu cấp ủy làm trưởng ban để phát huy sức mạnh tổng hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ảnh 7

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

DANH SÁCH 19 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023.
3. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết chủ trương đầu tư: Xây dựng đường và cầu vượt lũ xã Châu Kim, huyện Quế Phong.
5. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
6. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
7. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
8. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023.
9. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán cho ngân sách địa phương năm 2021.
10. Nghị quyết quy định cơ chế đặc thù về điều tiết 100% nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn thực hiện đền bù, GPMB dự án Cảng hàng không Quốc tế Vinh và đầu tư xây dựng cầu dẫn nối Quốc lộ 7C với cảng nước sâu Cửa Lò.
11. Nghị quyết về việc bổ sung Điều 6 quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025.
12. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023.
13. Nghị quyết Quy định một số chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027.
14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
15. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
16. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.
17. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
18. Nghị quyết về nâng cao hiệu quả việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
19. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây