Thứ bảy, 13/07/2024, 14:39

Nghệ An hiện thực hóa Nghị quyết 39, “biến Nghị quyết thành của cải, vật chất, thành hiện thực sinh động”

(Hoinhabaonghean.vn) - Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trả lời phỏng vấn phóng viên về việc thực hiện Nghị Quyết 39 của tỉnh Nghệ An
1 Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh phát biểu tại Giao ban Báo chí tháng 122023 Ảnh NH
Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh phát biểu tại Giao ban Báo chí tháng 12.2023 

 
Phóng viên: Ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mong muốn đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước. Thưa đồng chí, tỉnh Nghệ An đã có bước triển khai như thế nào để đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất?

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh:
Đảng bộ Nghệ An nhận thức, ý thức và trách nhiệm một cách sâu sắc Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Bộ Chính trị ban hành, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, đồng thời mở ra nhiều giải pháp mới có tính đột phá để “hiện thực hóa” xây dựng và phát triển Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. Do đó, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết, kế hoạch, công tác tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết đã được Tỉnh ủy Nghệ An chuẩn bị chu đáo, để triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Cùng với việc rốt ráo xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ có nội dung sát và phù hợp với thực tiễn, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời phối hợp xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết, Nghệ An đang tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, gắn với việc tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù theo tinh thần Nghị quyết số 39 vào trước tháng 6/2024.

 Để tổ chức thực hiện Nghị quyết 39 NQ/TW có hiệu quả, tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch, trong đó đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các chương trình hành động của Chính phủ và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Điều này thể hiện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An đã và đang quyết tâm triển khai Nghị quyết số 39 bằng những hành động cụ thể trên tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của trung ương, của cả nước dành cho quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Phóng viên: Đồng chí có thể khái quát nét cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW mà Trung ương yêu cầu Nghệ An phải đạt được?

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh: Như đã nói, Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương Bác Hồ kính yêu, là “kim chỉ nam” để Nghệ An tạo đột phá phát triển. Có thể khái quát một số nét cơ bản của Nghị quyết số 39-NQ/TW mà Trung ương yêu cầu Nghệ An phải đạt được như sau: Đến năm 2030, phải xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An tương xứng với vị trí, vai trò, tầm quan trọng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải là một tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt nam và xứ Nghệ; Là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mai, logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có khả năng ứng phó và thích ứng có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu; Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; Giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, nhất là văn hóa xứ Nghệ được bảo tồn và phát huy; Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được bảo đảm vững chắc; Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được tăng cường. Đến năm 2045, Nghệ An phải là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh và hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ...

Phóng viên: Như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý “điều quan trọng là phải biến Nghị quyết thành của cải, vật chất, thành hiện thực sinh động”. Vậy, đồng chí cho biết quan điểm phát triển, cách tiếp cận của Nghệ An trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị?

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh: Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW là bước mở đầu quan trọng, còn thành công thực sự là ở việc tổ chức thực hiện như thế nào để đạt được kết quả tốt. Có 5 nhóm quan điểm chỉ đạo cho phát triển tỉnh Nghệ An trong thời gian tới đã được Nghị quyết 39-NQ/TW đề cập rõ. Trên tinh thần đó, Nghệ An đã xác định được tầm quan trọng của Nghị quyết, đặc biệt, nhận thức rõ khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết là một phương thức lãnh đạo hết sức quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong tỉnh, thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đề ra. Theo đó, Nghệ An sẽ hành động với phương châm “chủ trương 1, chương trình 10, hành động 100”.

Trong điều kiện nguồn lực khó khăn, lại giới hạn về thời gian, đòi hỏi tỉnh phải có cách tiếp cận sáng tạo trong tổ chức thực hiện nghị quyết 39. Việc xây dựng, ban hành Chương trình hành động số 68-Ctr/TU với 9 nhiệm vụ, giải pháp là để xác định rõ mục tiêu, dự án, đề án cụ thể, song phải có lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên để thực hiện. Trong đó, phân công giao trách nhiệm rõ ràng, yêu cầu về thời gian, có lộ trình cụ thể. Nghệ An xác định rõ, ưu tiên số 1 sẽ dành cho nguồn vốn đầu tư công và cả nguồn huy động, kêu gọi đầu tư, chủ yếu cho các hạ tầng trọng điểm. Cùng với đó, có 10 nhiệm vụ đầu tư dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm đang được đề xuất chủ yếu trong lĩnh vực giao thông, chuyển đổi số, đô thị thông minh và y tế. Ngoài ra, Nghệ An cũng kêu gọi đầu tư vào 20 danh mục lĩnh vực, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực: Kết cấu hạ tầng, hạ tầng đô thị, khu dân cư, công nghiệp, nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại, du lịch, dịch vụ.

  Nghệ An đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành của Chính phủ nhằm xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, dự án và nghị quyết thuộc thẩm quyền. Tuy nhiên, để làm được điều này, không chỉ cấp tỉnh mà đòi hỏi tinh thần chung sức, đồng lòng, chia sẻ, gánh vác trách nhiệm của toàn dân và cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện, trong quá trình hiện thực hóa “Khát vọng Sông Lam”, để xứng đáng với mong muốn của Trung ương và Nhân dân cả nước, như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Phải bước thật mạnh, tiến thật xa, Nghệ An như thế mới là Nghệ An…”.  

Phóng viên: Để đưa Nghị quyết số 39-NQ/TW vào cuộc sống, không thể không nói tới vai trò của báo chí và hệ thống tuyên giáo các cấp. Vậy công tác truyền thông, tuyên truyền nghị quyết cần tập trung, nhấn mạnh những điểm nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Khi đã có Nghị quyết thì phải lập tức đốc thúc sự thực hành nghị quyết ấy”, “Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong Đảng, toàn dân...”. Với tinh thần đó, ngay sau khi NQ 39 được ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy thế mạnh, đồng hành cùng tỉnh, nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, nhằm thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 39-NQ/TW một cách hiệu quả nhất. Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác thông tin, tuyên truyền NQ 39 đã được tiến hành một cách bài bản, chủ động, hiệu quả. Các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát nội dung Nghị quyết để chủ động xây dựng các tuyến tin, bài đa dạng, tuyên truyền các hoạt động quán triệt nghị quyết, các cuộc toạ đàm, diễn đàn..., bằng nhiều hình thức thể hiện như tin, bài, Infographic, Emagazin,...Nội dung phản ánh không chỉ thể hiện trên báo, đài chính thống, mà còn lan toả mạnh mẽ trên các nền tảng số như: Zalo, Podcast, Facebook, YouTube, trang thông tin điện tử, các trang Panpage vệ tinh của các cơ quan báo chí.... Nhờ đó, các thông tin được cán bộ và nhân dân nhanh chóng tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm xã hội và tạo sự đồng thuận trong toàn dân về việc triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 39. Đồng thời nêu cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, thực hiện Nghị quyết, đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thành một cách hiệu quả nhất các mục tiêu đặt ra.

Tuy nhiên, để tăng cường hiệu quả truyền thông đưa Nghị quyết số 39-NQ/TW vào cuộc sống, thời gian tới, các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh trên cơ sở tôn chỉ mục đích của mình, tiếp tục phát huy thế mạnh của các phương tiện truyền thông, bám sát các chủ trương, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện của tỉnh về việc triển khai Nghị quyết, trong  đó, đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển cụ thể mà NQ số 39-NQ/TW đã nêu rõ và 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện. Công tác truyền thông không chỉ đơn thuần về tuyên truyền Nghị quyết, mà quan trọng hơn là qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân toàn dân để tạo sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay quyết tâm thực hiện thành công NQ 39-NQ/TW, để  biến Nghị quyết thành của cải, vật chất, thành hiện thực, sinh động trên vùng quê xứ Nghệ, sớm đưa NQ 39- NQ/TW vào hiện thực cuộc sống như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

PV: Xin cảm ơn đồng chí !
                                                                  
Thành Trung (thực hiện)
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây