Thứ ba, 18/06/2024, 12:25

Thủ tướng Chính phủ: Phải tăng tốc, bứt phá, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao, nhiệm vụ nhiều, mong muốn của nhân dân ngày càng lớn. Vì vậy, phải tăng tốc và bứt phá, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chiều 2/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ 7 để đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2023, bàn phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc.

78ab589809d4e08ab9c5-5152.jpg
Phiên họp lần thứ 7 Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀY CÀNG MẠNH MẼ, HIỆU QUẢ

Năm 2023, với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của cả hệ thống hành chính và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trên tất cả các nội dung.

Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật tiếp tục có những chuyển biến tích cực; nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách đã được tháo gỡ, thông thoáng, kịp thời hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

bna-1img-9256-4970.jpg
Quang cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Cải cách thủ tục hành chính được chú trọng, quan tâm, nhiều mô hình hay. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 144 quy định kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 5 bộ, cơ quan. Các bộ, ngành đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 628 quy định kinh doanh tại 53 văn bản quy phạm pháp luật.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện quy định về vị trí việc làm tại cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến rõ nét. Theo thống kê, tổng số đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến ngày 15/12/2023 là 84.140 người.

Việc hoàn thiện thể chế về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có nhiều kết quả, mô hình tốt.

dbc8e1fbb0b759e900a6-8196.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của bộ, ngành đạt 30,4% (tăng 1,4 lần so với năm 2022); địa phương đạt 37,4% (tăng 3,7 lần so với năm 2022). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, các bộ, ngành đạt 45,22% và các địa phương đạt 26,86%.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai 81% thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến, trong đó 48,5% thủ tục hành chính được triển khai là dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

ĐẦU TƯ CHO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH LÀ ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN

Tại phiên họp, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung báo cáo, phân tích, đánh giá nguyên nhân đạt được những kết quả, cũng như các tồn tại, hạn chế và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cải cách hành chính trong năm 2024.

5f28711b2057c9099046-9154.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Phiên họp lần thứ 7, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, làm rõ các kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính; qua đó ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cho rằng, cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, mâu thuẫn; cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, vướng mắc; còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm; cải cách hành chính công hiệu quả chưa cao; xây dựng chính phủ điện tử còn gặp nhiều thách thức...

Nguyên nhân là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số nơi còn hạn chế, chưa quyết liệt, người đứng đầu thiếu quyết liệt; công tác phối hợp còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; một số cơ chế, chính sách, nguồn lực còn hạn chế.

bna-img-9295-8439.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, yêu cầu thì cao, nhiệm vụ thì nhiều, mong muốn của nhân dân ngày càng lớn, trong khi thời gian có hạn, cơ sở vật chất chưa đầy đủ. Vì vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể; đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển.

Trong cải cách hành chính, phải tháo gỡ vướng mắc về pháp lý cho sản xuất kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính là tập trung đơn giản hoá, tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cải cách chế độ công vụ là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hoá công sở, đạo đức, trách nhiệm người thực thi công vụ.

bna-img-9272-763.jpg
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cải cách tài chính công tập trung tăng thu, giảm chi thường xuyên, chống tiêu cực, tham nhũng, cơ cấu lại tăng chi đầu tư phát triển; xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, công dân số, đẩy mạnh hoạt động trên không gian mạng, tập trung Đề án 06.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tăng tốc và bứt phá, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp, ngành cần phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn phát huy tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm nhằm đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra.


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây