Thứ năm, 25/07/2024, 05:47

Kinh tế, xã hội Nghệ An một năm vượt khó vươn lên

(Hoinhabaonghean.vn) - Trong bối cảnh đầy biến động và khó khăn, nhưng năm 2023 tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Nghệ An (GRDP) vẫn đạt 7,3%. Trong đó, Công nghiệp xây dựng 7,68 % (riêng công nghiệp tăng 7,2%); Nông - Lâm - Thủy sản tăng 4,55%; Dịch vụ tăng 8,5%.

Năm 2023, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng, tác động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả khá tích cực trên nhiều lĩnh vực,  nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khá; thu hút đầu tư FDI tiếp tục là điểm sáng nổi bật; nhiều công trình, dự án quan trọng được đẩy nhanh tiến độ, một số dự án đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật.
 
Tôn kẽm Nhà máy Tôn Hoa Sen xuất khẩu Ảnh Trần Duy Ngoãn
Tôn kẽm Nhà máy Tôn Hoa Sen xuất khẩu 
 
          Để có kết quả đó, UBND tỉnh tập trung 6 nội dung trọng tâm về chỉ đạo điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 160 nhiệm vụ cụ thể được giao cho các ngành, địa phương. Đặc biệt, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp Ban Kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và được Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công và triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án trọng điểm; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06; công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo...

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2023 ước đạt 7,3% Trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản ước tăng 4,55%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 7,68% (riêng công nghiệp tăng 7,2%); khu vực dịch vụ ước tăng 8,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,0%. Lĩnh vực Nông nghiêp - Nông thôn đạt nhiều kết quả ấn tượng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ xuất khẩu.
Năm 2023, toàn tỉnh có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, 35 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 06 xã đạt NTM kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn NTM (Hưng Nguyên). Đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 319/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 77,62% tổng số xã (số tiêu chí bình quân đạt 17 tiêu chí/xã), 88/319 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 27,59%. Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay Nghệ An có 485 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.
 
Thu hoạch lúa ở Nam Giang Nam Đàn Ảnh Trần Duy Ngoãn
Cơ giới hóa nông nghiệp trên đồng đất Nam Đàn

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2023 ước tăng 9,5% so với năm 2022. Một số sản phẩm công nghiệp dự ước có mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2022 như: gạch ốp lát granite, nước mắm, đường kính, viên nén sinh khối, thức ăn gia súc tổng hợp ... Lĩnh vực dịch vụ: Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 90.000 tỷ đồng, tăng 3,87% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,88 tỷ USD, tăng 13,51% so với năm 2022, đạt 100,4% kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch đạt 8,36 triệu lượt, tăng 24,22% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 7.800 tỷ đồng, tăng 39,24% so với năm 2022.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2023 ước thực hiện 96.930 tỷ đồng, tăng 12,94% so với năm 2022; trong đó, vốn nhà nước ước đạt 16.350 tỷ đồng, tăng 3,66%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 69.646 tỷ đồng, tăng 15,39%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 10.933 tỷ đồng, tăng 12,79%. Thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện 17.771 tỷ đồng, bằng 112,07% dự toán, bằng 79,02% thực hiện năm 2022. Chi ngân sách năm 2023 ước thực hiện 35.661 tỷ đồng, bằng 107,5% dự toán.

Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, tính đến ngày 20/11/2023, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã giải ngân 6.004,592 tỷ đồng, đạt 66,47%. Kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 đã giải ngân 830,555 tỷ đồng, đạt 52,91%. Dự kiến hết năm 2023, tổng vốn đầu tư công ước giải ngân đạt 95,11% kế hoạch, trong đó nguồn đầu tư công tập trung ước đạt 95,42%.

Hoạt động xúc tiến đầu tư có nhiều kết quả vượt bậc, năm 2023 đã hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư cho 02 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (Khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1 quy mô 500ha, Khu công nghiệp Hoàng Mai II quy mô 334,79 ha. Tính đến 20/11/2023, trên địa bàn Nghệ An đã cấp mới cho 104 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 39.634,2 tỷ đồng. Điều chỉnh 151 lượt dự án, trong đó điều chỉnh 42 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 6.455,6 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là 46.089,8 tỷ đồng, gấp 1,38 lần mục tiêu đề ra. Đặc biệt, năm 2023, Nghệ An tiếp tục nằm trong tốp 10 địa phương thu FDI lớn nhất cả nước (thu hút được 15 dự án FDI và điều chỉnh vốn cho 10 dự án FDI; tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh là 1.298,07 triệu USD. Các dự án FDI chủ yếu thu hút vào khu kinh tế Đông Nam với 14 dự án, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 1.292,05 triệu USD (vượt 158,4% KH). Đã chấm dứt hoạt động đối với 263 dự án với tổng diện tích quy hoạch 120.956 ha. Năm 2023 (tính đến 20/11/2023), toàn tỉnh đã thành lập mới 2.637 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 16.806 tỷ đồng; có 987 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 63 doanh nghiệp so cùng kỳ 2022; thành lập  thêm 20 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, toàn tỉnh hiện có 688 HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 436 trang trại đạt tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội - Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng định, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Nghệ An xếp thứ 22 toàn quốc. Năm 2023, có 3 học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic khu vực và quốc tế; 9 em đạt Huy chương Bạc và 01 em đạt giải Khuyến khích kỳ thi Olympic Toán quốc tế TIMO năm 2023; 87 em đạt học sinh giỏi quốc gia,  đứng thứ 2 cả nước. Toàn tỉnh hiện có 1.131 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,89%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến được quan tâm. Đồng thời tăng cường kết nối với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ y tế của tỉnh.
 
Thu hái chè thủ công sản phẩm OC0P Ảnh Trần Duy Ngoãn
Thu hái chè thủ công sản phẩm OCOP
 
Năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 45.500 người, bằng 101,1% so với năm 2022. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều mới (giai đoạn 2021-2025) cuối năm 2022 là 55.348 hộ (tỷ lệ 6,41%). Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ được quan tâm, năm 2023, triển khai 59 đề tài dự án cấp tỉnh và phối hợp với Bộ KH&CN thực hiện 06 dự án thuộc chương trình nông thôn miền núi.
Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sau hơn 1 năm thực hiện đề án xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, đã có  27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy. Toàn tỉnh có 196/460 xã, phường, thị trấn sạch ma túy, 3 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023 là tiền đề quan trọng để Nghệ An tạo cơ hội, sức bật mới cho sự phát triển toàn diện của tỉnh. Với mục tiêu tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là các chương trình, đề án, dự án đã được cụ thể hóa trong các chương trình hành động, hoàn thành đề xuất để trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Năm 2024, Nghệ An phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP) 9-10%; thu ngân sách nhà nước 15.854 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu 3.000 triệu USD; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 106.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người 62-63 triệu đồng….

Phát huy lợi thế, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, khắc phục tồn tại khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành ở từng cấp, từng ngành, Nghệ An quyết tâm đoàn kết, đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, mạnh, bền vững.
                                                                                                          Bài, ảnh: Trần Duy Ngoãn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây