Thứ tư, 24/04/2024, 06:22

Những đối tượng cần được ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An

Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục. Trong đó có lưu ý một số đối tượng cần được quan tâm, ưu tiên hoặc các đối tượng không đủ bằng cấp theo quy định.

Ngày 25/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3298/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung 2.820 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023 kèm theo phân bổ chi tiết cho 21 huyện, thành thị, cũng như Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi thống nhất ý kiến với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.

Những đối tượng cần được ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An ảnh 1

Theo hướng dẫn, việc tuyển dụng phải ưu tiên giáo viên mầm non 06, 09. Ảnh: Mỹ Hà

Theo đó, việc tuyển dụng việc chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Nghệ An. Trong đó lưu ý điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 5 và ưu tiên trong tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn, cần thực hiện tuyển dụng đối với giáo viên mầm non đã ký hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGD ĐT- BTC - BNV đang giảng dạy ở các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

Trong quá trình tuyển dụng đối tượng này, nếu giáo viên có trình độ đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019, trong quá trình công tác được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, căn cứ vào chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, UBND huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Tổ chức tuyển dụng hết số giáo viên nêu trên, thời gian hoàn thành trước ngày 30/01/2023.

Những đối tượng cần được ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên ở Nghệ An ảnh 2

Các địa phương cũng cần ưu tiên tuyển dụng những giáo viên đã công tác lâu năm trong ngành. Ảnh: Mỹ Hà

Nếu giáo viên có trình độ đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục 2005 nhưng chưa đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 việc tuyển dụng được thực hiện theo hai hướng: Trong đó, những người đã hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc trước ngày 31/12/2015 thực hiện tuyển dụng đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng và Công văn số 336/BGD ĐT - NGCBQLGD ngày 27/01/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc một số nội dung liên quan đến trình độ đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Sau khi tuyển dụng, giáo viên phải có cam kết (hoặc được bố trí) đào tạo theo lộ trình nâng trình độ đạt chuẩn quy định. Tổ chức tuyển dụng hoàn thành trước 30/01/2023.

Những người đã hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc sau ngày 31/12/2015 và những người đã hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc trước ngày 31/12/2015 nhưng không đủ điều kiện để tuyển dụng đặc cách yêu cầu giáo viên phải có cam kết (hoặc được bố trí) đào tạo theo lộ trình nâng trình độ đạt chuẩn quy định trước ngày 31/12/2025; bố trí chỉ tiêu người làm việc vị trí giáo viên mầm non để tiến hành tuyển dụng sau khi đạt chuẩn đào tạo.

Nếu đến ngày 31/12/2025, giáo viên hợp đồng nêu trên không đạt chuẩn trình độ đạt chuẩn đào tạo theo Luật Giáo dục 2019 thì UBND cấp huyện sẽ chuyển sang hợp đồng lao động hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị.

Đối với những giáo viên, nhân viên hợp đồng lao động khác khi có chỉ tiêu số người làm việc phù hợp với tiêu chuẩn, vị trí việc làm, căn cứ quy định tại Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong quá trình tuyển dụng xem xét ưu tiên tuyển dụng các đối tượng đã hợp đồng lao động lâu năm, có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục, trong quá trình công tác được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Liên quan đến vấn đề tuyển dụng, Sở cũng đề nghị sau khi được UBND tỉnh giao chỉ tiêu số người làm việc trong ngành giáo dục, căn cứ cơ cấu vị trí việc làm được Sở Nội vụ thông báo, UBND cấp huyện kịp thời xây dựng kế hoạch và tiến hành tuyển dụng để có đủ giáo viên giảng dạy các môn học còn thiếu nhằm triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018./.

Theo Mỹ Hà/Baonghean.vn


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây